Nasi przyjaciele

馃檪 Kto nam pomaga? Kto nas wspiera? Oto oni, jedyni w swoim rodzaju, najlepsi przyjaciele TPKKD! 馃檪