Piszą o nas…

Listopad 2014:

Miesięcznik „Świat Kolei” opublikował nasz artykuł w swoim czasopiśmie dotyczący 100-lecia KrKD.

Artykuł Stanisława Schweizera w Świecie Kolei 11/2014.